Coaching voor uw werknemers

 • 39083246_mHoe verbeter ik de managementkwaliteiten van mijn leidinggevenden?
 • Hoe benut ik de competenties van mijn werknemers?
 • Hoe kan ik 45+ werknemers blijven motiveren?
 • Hoe zorg ik dat werknemers met een lang dienstverband toch aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt?

West Career brengt de zaak weer in balans

De huidige ontwikkelingen doen meer dan ooit een beroep op de flexibiliteit en stressbestendigheid van uw medewerkers en dat veroorzaakt spanningen. West Career helpt u en uw medewerkers om inzicht te krijgen in de oorzaken van stress en onvrede op de werkplek om vervolgens een nieuwe balans te creëren.

Het coachtraject

Individuele coaching richt zich allereerst op het hier en nu. Dat wil zeggen: het huidige functioneren en de professionele ontwikkeling van uw medewerker(s). Door op tijd te coachen wordt uitval van medewerkers voorkomen. Met diverse beproefde methodieken en tips wordt de zelfkennis en het zelfvertrouwen van uw medewerkers vergroot in circa zes tot acht gesprekken. Zo groeit het zelfsturend vermogen en kunnen uw medewerkers zich in hun functie met hernieuwde energie en plezier verder ontwikkelen.

Tijdens het coachtraject doorloopt de medewerker meerdere stappen.

Beoogde resultaten

 • Het verminderen van stressklachten op de werkvloer, het herwinnen van veerkracht en het vergroten van het zelfvertrouwen van uw medewerker(s)
 • Het vergroten van de werkvreugde/werktevredenheid van uw medewerker(s)
 • Het (her)vinden van een betere balans tussen werk en privéleven
 • Het terugdringen van het verzuim binnen uw organisatie
 • Het verhogen van de effectiviteit en de productiviteit van uw medewerker(s)
 • Het laten toenemen van de kwaliteit van werken en het halen van vooraf bepaalde doelstellingen
 • Een kostenbesparing
 • Een stijging in klanttevredenheid

Bovenstaande resultaten zijn zowel korte als langere termijn gericht. Niet alle resultaten zijn direct meetbaar of waarneembaar.

Terug

Call Now Button