Sociale zekerheid

Voor als ik meer wil weten over de gevolgen van werkloosheid?

Dan heeft West Career de kennis van sociale zekerheid in huis en bied uitzicht door inzicht. West Career draagt eraan bij dat een ieder zijn of haar arbeidsmarkt realistisch, zelfverzekerd en met een duurzaam arbeidsperspectief tegemoet treedt. Door gerichte ondersteuning en informatie op basis van de meest recente ontwikkelingen en wetgeving. Inzicht geeft vooruitzicht.

lees➤

  • Ik word binnenkort werkzoekende. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  • Welke mogelijkheden biedt ons Sociale Plan mij?
  • Hoe stel ik een eventuele uitkering veilig?
  • Welke overheidssubsidies bestaan er om “ouderen” aan het werk te houden of te krijgen?

West Career biedt uitzicht door inzicht

De vele, snel op elkaar volgende wijzigingen binnen ons huidige publieke stelsel voor inkomen, maken werknemers terughoudend in hun loopbaankeuzes. Medewerkers worden hierdoor onzeker. Zij zetten minder snel een loopbaanstap. Dit gebrek aan beweging kan resulteren in gemiste kansen voor zowel de werknemer als de werkgever. West Career ondersteunt je en voorziet je van gerichte informatie over recente ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen en voorzieningen en de Nederlandse wetgeving. Ik probeer ook op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan de wijze waarop jij de arbeidsmarkt betreedt: realistisch, zelfverzekerd en met een duurzaam arbeidsperspectief.

Subsidies vergroten je kansen
Om de arbeidsmarkt voor verschillende groepen werknemers en werkgevers aantrekkelijker te maken en de kansen op werk te vergroten, heeft de overheid subsidies en regelingen ingesteld. Niet alle werkgevers en werknemers kennen deze subsidies en regelingen. Ken jij ze?

 

Call Now Button