Outplacement voor uw werknemers

 • 41374688_mHoe zorg ik ervoor, dat mijn oudere werknemers niet langdurig werkloos raken?
 • Hoe voorkom ik een arbeidsconflict?
 • Ik wil mijn boventallige werknemers outplacement aanbieden, hoe pak ik dat aan?
 • Waar vind ik een ervaren en resultaatgericht outplacementbureau?

West Career neemt u de zorg uit handen

West Career is specialist in outplacement. Tijdens het outplacementtraject begeleiden wij boventallige of vastgelopen medewerkers van werk naar werk of van werk naar eigen ondernemerschap. In het begeleidingstraject staat de medewerker centraal.

Aanpak: in vier fasen van werk > werk

Een outplacementtraject bij West Career kent meestal vier fasen.  De ontslagverwerkingsfase, de heroriëntatiefase, de marktgerichte fase en de nazorgfase.

lees

Ontslagverwerkingsfase
Wij bieden uw medewerker een veilige omgeving om los te komen uit de oude werkomgeving, de daarmee gepaard gaande emoties te verwerken en te focussen op de nieuwe toekomst.

Heroriëntatiefase
Tijdens deze fase brengen we alle competenties, interesses, persoonskenmerken en ontwikkelpunten in kaart met behulp van onder andere opdrachten en (online) testen. De uitkomsten geven inzicht in passende beroeps- en functiemogelijkheden. Aan het einde van deze fase beschikt uw medewerker over een uitgebreid persoons- en werkprofiel en is hij of zij klaar om de arbeidsmarkt op te gaan.

Marktgerichte fase
De vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ zijn beantwoord. Uw medewerker leert nu om de arbeidsmarkt proactief, gestructureerd en zelfverzekerd te benaderen. Afwisselend als coach en expert helpen wij onder andere bij het vinden van geschikte vacatures, het gebruiken van sociale mediakanalen, het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken of het starten van een eigen onderneming.

Nazorgfase
In de nazorgfase ligt de nadruk op het behouden van werk. West career blijft haar cliënten graag een tijdje volgen en coachen. Dit voorkomt teleurstellingen en bevordert een succesvolle arbeidsintegratie. Voor werknemers, die na het outplacementtraject een eigen onderneming starten, wordt specifieke startersbegeleiding aangeboden, in samenwerking met het netwerk van ervaren ondernemers.
Lees verder.

Tijdens het outplacementtraject vindt er, met medeweten van de werknemer, regelmatig een evaluatie met de werkgever plaats over de ontwikkelingen binnen het traject.

Beoogde resultaten

Na het traject is uw medewerker arbeidsmarkt klaar en:

 • Staat open voor alle kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Heeft een heldere focus en weet hierdoor wat hij of zij wil
 • Heeft zijn of haar zelfbeeld op orde.

Job marketing zorgt ervoor dat uw medewerker:

 • Regisseur is van de eigen loopbaan
 • Zichzelf als product of oplossing aan een werkgever kan presenteren
 • De eigen arbeidsmarkt actief en directer weet te benaderen
 • Schriftelijk als mondeling weet te benoemen wat men nieuwe werkgevers heeft te bieden
 • Het netwerk goed in beeld hebt.

Terug

Call Now Button